FANDOM


กล้องโพลารอยด์แบบจำลอง
Instant Construction Camera Anime 2005.jpg
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: กล้อง
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, โดราเอมอน, มินาโมโตะ ชิซุกะ

กล้องโพลารอยด์แบบจำลอง เป็นของวิเศษของโดราเอมอนสำหรับสร้างแบบจำลองจิ๋ว

ลักษณะEdit

เป็นกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์อันใหญ่ สามารถเปิดฝาด้านหลังเมื่อล้างรูปแล้วสร้างแบบจำลองได้

การใช้งานEdit

ในตอนเมืองในฝัน โนบิตะแลนด์ (เฉพาะอนิเมะปี 1979) เมื่อถ่ายอาคารแล้วจะได้รูปถ่ายออกมา จากนั้นให้ราดน้ำร้อนบนรูปถ่าย (เหมือนกล้องเก็บของสองมิติ) เพื่อให้รูปพองเป็นแบบจำลอง ส่วนในตอนอื่นๆ จะได้อาคารแบบสำเร็จรูปออกมาจากกล้องเลย

ปรากฏในตอนEdit

มังงะEdit

อนิเมะปี 1979Edit

อนิเมะปี 2005Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki