FANDOM


กล้องโพลารอยด์แบบจำลอง
Instant Construction Camera Anime 2005
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: กล้อง
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, โดราเอมอน, มินาโมโตะ ชิซุกะ

กล้องโพลารอยด์แบบจำลอง เป็นของวิเศษของโดราเอมอนสำหรับสร้างแบบจำลองจิ๋ว

ลักษณะEdit

เป็นกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์อันใหญ่ สามารถเปิดฝาด้านหลังเมื่อล้างรูปแล้วสร้างแบบจำลองได้

การใช้งานEdit

ในตอนเมืองในฝัน โนบิตะแลนด์ (เฉพาะอนิเมะปี 1979) เมื่อถ่ายอาคารแล้วจะได้รูปถ่ายออกมา จากนั้นให้ราดน้ำร้อนบนรูปถ่าย (เหมือนกล้องเก็บของสองมิติ) เพื่อให้รูปพองเป็นแบบจำลอง ส่วนในตอนอื่นๆ จะได้อาคารแบบสำเร็จรูปออกมาจากกล้องเลย

ปรากฏในตอนEdit

มังงะEdit

อนิเมะปี 1979Edit

อนิเมะปี 2005Edit