FANDOM


ต้นไม้ลำเอียง
Hii ki
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เข็มกลัด
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, ไจแอนท์
ปรากฎในตอน: ต้นไม้ลำเอียง (การ์ตูนทีวี)

ต้นไม้ลำเอียง (ひい木 Hii ki) หรือ ต้นไม้เลือกที่รักมักชัง เป็นของวิเศษที่ปรากฎในตอน ต้นไม้ลำเอียง เป็นของวิเศษประเภทเข็มกลัด เมื่อติดแล้วจะทำให้คนรอบข้างลำเอียง

ลักษณะ Edit

เป็นเข็มกลัดติดเสื้อ ที่มีรูปลักษณ์เป็นต้นไม้ ติดบนเสื้อแล้วจะแสดงผล

การใช้งาน Edit

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่ติดลงไปบนเสื้อ เข็มกลัดก็จะแสดงผลให้กับผู้คนรอบข้าง โดยจะทำให้คนรอบข้างลำเอียงกับคนที่ติดเข็มกลัด อย่างเช่นตอนที่คุณแม่ของโนบิตะนำของว่างมาให้กิน หากโนบิตะติดเข็มกลัด คุณแม่ก็จะเอาของว่างให้โนบิตะทานคนเดียว เพราะผลจากเข็มกลัดนั่นเอง

รูปภาพ Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki