FANDOM


ใช้ของวิเศษมาช่วยพวกเราหน่อย!
Stub imageบทความนี้ยังเป็นโครง
คุณสามารถช่วยวิกิโดราเอมอนไทยได้โดยเพิ่มข้อมูล
ระเบิดเวลาคนบ้า
Images (1)
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน , โดรามี
ประเภท: ระเบิดเวลา

การใช้งาน Edit

เอาระเบิดไปติดคนที่อยากจะให้เป็นคนบ้าบอแล้วรอ 1 นาที ระเบิดจะทำงาน และคนๆนั้นก็จะทำตัวบ้าๆบอๆชั่วคร้าว