FANDOM


ลูกอมสอนสั่ง
Candy1.png
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ลูกอมอัดเม็ด
ผู้ใช้: คุณย่าทวดของซึเนโอะ, โนบิ โนบิตะ
ลูกอมสอนสั่ง (しつけキャンディー Shitsuke Kyandii) เป็นของวิเศษที่ปรากฎในตอน ลูกอมสอนสั่ง (การ์ตูนทีวี) เป็นของวิเศษในรูปแบบลูกอม เมื่อกินเข้าไปแล้วพูดสั่งสอนสิ่งต่างๆ สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริง

การใช้งาน Edit

ของวิเศษชิ้นนี้วิธีใช้ก็แค่อมลูกอมเข้าไป แล้วพูดสั่งสอนสิ่งต่างๆ เช่น ห้ามโกหกนะ ไม่งั้นจะตกนรก ซึ่งเมื่อพูดไปขณะอมลูกอมไปแล้ว คนที่โกหกก็จะตกนรกลงไปจริงๆ เป็นของวิเศษที่ใช้สั่งสอนเด็กๆในโลกอนาคต

ปรากฎในตอน Edit

รูปภาพ Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki