FANDOM


วุ้นแปลภาษา

Honyaku

20180529231230

ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: วุ้น , อาหาร
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, โดราเอมอน
ปรากฎในตอน: ดูที่หัวข้อ ปรากฏใน

วุ้นแปลภาษา (ほんやくコンニャク ฮนยะกุ คอนเนียะกุ) หรือ หัวบุกแปลภาษา เป็นของวิเศษของโดราเอมอนที่พบบ่อยในมูฟวี่

การใช้งานEdit

เมื่อกินแล้วจะสามารถเปลี่ยนคำพูดภาษาต่างประเทศของคู่สนทนาให้เป็นภาษาของตนเองและตนเองสามารถพูดภาษาของคู่สนทนาได้ ของวิเศษชิ้นนี้สามารถใช้กับสัตว์ได้ด้วย

ปรากฏในEdit

มังงะEdit

อนิเมะEdit

ภาพยนตร์Edit

แกลอรีEdit