FANDOM


ตัวละครหญิง
ิิตัวละครหญิง เป็นตัวละครเพศหญิงที่ปรากฎตัวในทุกๆตอนของโดราเอมอน รวมทั้งตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นเพศหญิง ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน