FANDOM


เครื่องสร้างฉาก
Set maker.png
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: กล้อง
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิ โนบิตะ
ปรากฎในตอน: ปราสาทฉากไม้กั้น ขอต้อนรับ!

เครื่องสร้างฉาก (セットメーカー Setto Me-kaa) เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎในตอน ปราสาทฉากไม้กั้น ขอต้อนรับ! เป็นของวิเศษประเภทกล้อง สามารถใช้สร้างฉากต่างๆได้

ลักษณะ Edit

เป็นของวิเศษประเภทกล้องถ่าย คล้ายๆกล้องถ่ายวีดีโอ สีชมพู และเลนส์กล้อง และท่อสีขาวสองข้าง ที่ใช้สำหรับสร้างฉาก

การใช้งาน Edit

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่ถือกล้องแล้วมองไปที่ตากล้อง จากนั้นนึกถึงภาพฉากที่ต้องการสร้าง แล้วกดปุ่ม มันก็จะทำการสร้างฉากที่นึกให้เองอัตโนมัติ สามารถต่อเติมฉากต่างๆได้อย่างอิสระ เป็นของวิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ในโลกอนาคต

ปรากฎในตอน Edit

รูปภาพ Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki