FANDOM


ไฟฉายขยายส่วน

Big Light

Big Light2005

Big Light19792

ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน , โดเรมี่
ประเภท: ไฟฉาย
ผู้ใช้: โดราเอมอน , โดเรมี่ , โนบิตะ , ชิซุกะ , ไจแอนท์ และ ซึเนะโอะ

ไฟฉายขยายส่วน (ビッグライト) หรือ แสงขยายส่วน เป็นของวิเศษชนิดไฟฉายที่ขยายวัตถุที่ถูกแสงส่อง ตรงข้ามกับไฟฉายย่อส่วนที่ทำให้วัตถุเล็กลง

การทำงานEdit

เมื่อฉายไฟไปที่วัตถุ จะทำให้วัตถุใหญ่ขึ้น ยิ่งฉายนานยิ่งใหญ่ขึ้นมาก

ปรากฏในEdit

มูฟวี่Edit

รู้หรือไม่Edit

รูปภาพ Edit